Prof. Dr. med. Bernhard Krämer ist Direktor der V. Medizinischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim. Foto: Universitätsmedizin Mannheim Universitätsmedizin Mannheim

Prof. Dr. med. Bernhard Krämer ist Direktor der V. Medizinischen Klinik der Universitätsmedizin Mannheim. Foto: Universitätsmedizin Mannheim

Universitätsmedizin Mannheim

(dpa)